Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Spis treści


Wstęp


Rozdział 1.
Dlaczego zmieniono kompleksowo system wymiany informacji gospodarczych funkcjonujący w Polsce?
Doświadczenia polskiego rynku wymiany informacji gospodarczych
Założenia nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Katalog najważniejszych zmian

Rozdział 2. Definicje i postanowienia ogólne
Informacja gospodarcza
Udostępnianie informacji gospodarczych
Wymiana danych gospodarczych
Wierzyciel
Dłużnik
Umowa o kredyt konsumencki
Ochrona danych osobowych

Rozdział 3. Wymiana danych z biurami zagranicznymi
Zasady dostępu do danych
Dostęp do danych dotyczących konsumentów
 

Rozdział 4. Przekazywanie informacji gospodarczych
Ogólne przepisy o przekazywaniu informacji gospodarczych
Przekazywanie informacji o zobowiązaniach konsumentów
Przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużników niebędących konsumentami
Przekazanie informacji o zobowiązaniu – krok po kroku
Przekazywanie informacji na podstawie tytułu wykonawczego
Przekazanie informacji gospodarczych o zobowiązaniach alimentacyjnych
Przekazanie informacji przez przedsiębiorców lub instytucje
na podstawie tytułu wykonawczego – krok po kroku
Przekazanie informacji przez konsumentów na podstawie tytułu wykonawczego – krok po kroku
Przekazywanie informacji o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem
Przekazywanie informacji o wywiązywaniu się ze zobowiązań
Dopisywanie informacji gospodarczych – pytania klientów Krajowego Rejestru Długów
 

Rozdział 5. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie
informacji gospodarczych
Ujawnianie informacji gospodarczych
Weryfikacja konsumenta
Weryfikacja podmiotów niebędących konsumentami (przedsiębiorcy, instytucje)
Monitoring
Jak postępować z raportem z ujawnienia informacji gospodarczych
Dostęp do własnych danych i rejestru zapytań
Obowiązki aktualizacyjne wierzyciela
Aktualizacja informacji
Usunięcie informacji
Zarzuty dłużnika
Odpowiedzialność karna wierzyciela
Obowiązki biura – usuwanie informacji gospodarczych
Obowiązki ustawowe
Postanowienia Regulaminu zarządzania danymi
 

Słowniczek pojęć
Spis rysunków