Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych


59.00 zł

pod redakcją Łukasza Tomczaka

 

  • Wrocław 2012
  • ISBN 978-83-61872-56-6
  • Format B5
  • Objętość 220 stron
  • Oprawa miękka

Wybory samorządowe w 2010 r. były szóstymi z kolei po przemianach demokratycznych w Polsce. Po raz trzeci w sposób bezpośredni wybierano w nich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ten sposób wyboru wprowdzono ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r., zastepując kolegialny organ wykonawczy – zarząd, organem monokratycznym. 

Wybory prezydentów różnią się w poszczególnych miastach w wielu aspektach. Wspólne są termin i zasady wynikające z ordynacji. Czasami też kampanie łączy charakter rywalizacji między kandydatami popieranymi przez te same partie polityczne. Jednak istnieje znaczna różnorodność miast, odmienność ich problemów, oceny dokonań dotychczasowych włodarzy, którzy mogą reprezentować różne polityczne opcje. Na poziomie wyborów do sejmików województw linie podziałów są podobne do tych z wyborów parlamentarnych, a za głównymi komitetami stoją partie polityczne. W przypadku wyborów prezydentów miast nie zawsze tak jest. Kandydowały w nich osoby popierane przez partie, członkowie partii, jak również przedstawiciele komitetów lokalnych. Dla ugrupowań ogólnokrajowych oczywisty na poziomie parlamentu podział na partie rządzące i zasiadające w ławach opozycji zmienia się i różnicuje się na poziomie samorządów. W jednym mieście partia posiada bądź wspiera prezydenta, a w innym jest wobec niego w opozycji.
 
Autorzy niniejszej publikacji starali się w niej przedstawić najważniejsze elementy rywalizacji kandydatów na prezydentów miast z uwzględnieniem ich odmienności. W ostatnich wyborach samorządowych wybierano 107 prezydentów miast. Analiza dotyczy jedynie wybranych przypadków. W zależności od specyfiki lokalnej sytuacji w okresie wyborów poszczególne części pracy dotyczą pojedynczych miast lub kilku miast na danym obszarze. Mimo odmienności analizowanej rywalizacji wyborczej, przyjęto pewne wspólne założenia. Teksty prezentują proces wyboru kandydatów, ich główne cele programowe, kampanię wyborczą i jej wyniki.
 
Książka jest pracą zbiorową, autorzy rozdziałów reprezentują różne ośrodki akademickie: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń i Wrocław.
Publikacja ma charakter politologiczny, adresowana jest przede wszystkim do naukowców, działaczy samorządowych, studentów kierunków nauk społecznych oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Autorzy mają nadzieję, że stanowić będzie ona wkład do dyskusji na temat przemian w polskim samorządzie terytorialnym.
 
Wszystkie teksty powstały w oparciu o jeden szablon, najpierw omówiono lokalną scenę polityczną, potem zaprezentowano kandydatów do miejscowych ratuszy, by przejść szczegółowo do zaprezentowania ich programów wyborczych. Koniec każdego rozdziału wieńczy omówienie wyników poszczególnych elekcji samorządowych wraz ze stosownym komentarzem. Język wywodów jest przejrzysty, a jednocześnie dynamiczny. W tekstach często pojawiają się tabele, co sprzyja większej przejrzystości zaprezentowanej analizy. Praca jest rzetelnie udokumentowana, o czym świadczy liczba przypisów (blisko 600) oraz reprezentatywna bibliografia umieszczona na końcu dzieła.
 
Jest to książka wartościowa i cenna, bowiem elekcja samorządowa nie jest tak dobrze opisana w naukach politycznych, jak wybory na urząd Prezydenta RP czy elekcje parlamentarne.
 
 Dr hab. Jacek Wojnicki
Uniwersytet Warszawski
 
INFORMACJA O AUTORACH: tutaj

SPIS TREŚCI: tutaj

WSTĘP: tutaj

PATRONAT MEDIALNY:

 
Powrót do