Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska


69.00 zł

pod redakcją Dariusza Skrzypińskiego
 
  • Wrocław 2012
  • ISBN 978-83-61872-60-3
  • Format B5
  • Objętość 351 stron
  • Oprawa miękka
 
Prezentowana publikacja jest efektem badań skoncentrowanych na funkcjonowaniu w 2010 r. aren wyborczych ośmiu największych miast Dolnego Śląska (Bolesławca, Głogowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubina, Świdnicy, Wałbrzycha, Wrocławia), przeprowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych oraz Zakładu Komunikowania Społecznego i DziennikarstwaInstytutu Politologii Uniwersytetu  Wrocławskiego.
 
Opracowanie ma charakter analizy systemowej koncentrującej się na funkcjonowaniu ośmiu mikrosystemów politycznych w fazie wyborczej, która to analiza dotyczyła problemów badawczych z zakresu teorii systemów politycznych, zachowań politycznych i politycznego komunikowania.  Przedstawione w książce zagadnienia mają fundamentalne znaczenie dla opisu i wyjaśnienia funkcjonowania demokratycznego systemu politycznego  (zwłaszcza jego regionalnego i lokalnego wymiaru), społeczeństwa obywatelskiego oraz politycznej partycypacji obywateli. 
 
Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter syntetycznego wprowadzenia, w ramach którego zaprezentowane zostały uwarunkowania instytucjonalne rywalizacji o prezydenturę w badanych miastach w latach 2002-2010 i jej polityczne efekty. Kolejny poświęcony został społeczno-politycznej charakterystyce badanych miast i ma on w zamierzeniu autorów pełnić rolę swoistego wprowadzenia pozwalającego lepiej zrozumieć ich specyfikę. W rozdziale trzecim zaprezentowano obraz lokalnych mediów. Natomiast rozdział kolejny zawiera analizę funkcjonowania prezydentów w badanych miastach w latach 2006-2010 i zamyka niejako pierwszą część książki, w której zostały przedstawione uwarunkowania, w jakich toczyła się kampania wyborcza w 2010 r. W sześciu kolejnych rozdziałach zaprezentowana została szeroko zakrojona analiza kampanii, a większość z nich w całości lub w znacznej mierze opiera się na przeprowadzonych badaniach. Rozdział piąty poświęcony został podmiotowej analizie struktury rywalizacji w wyborach, natomiast w kolejnym zaprezentowano mechanizmy rekrutacji kandydatów na urząd prezydenta. Rozdziały siódmy i ósmy tworzą w pewnym sensie merytoryczną całość, ich autorzy bowiem podjęli próbę zanalizowania charakteru strategii wyborczych i będącego ich efektem przebiegu kampanii wyborczej. W rozdziale dziewiątym omówiona został rola mediów lokalnych jako źródeł informacji o wyborach samorządowych, natomiast ostatni, dziesiąty, rozdział zawiera polityczną analizę wyników wyborów samorządowych w 2010 r.
 
Oddając książkę w ręce czytelnika, Autorzy mają nadzieję, że osobom zainteresowanym lokalnym wymiarem polskiego życia politycznego dostarczy ona nowych faktów oraz pozwoli lepiej zrozumieć i oceniać rządzące nim reguły, racjonalność zachowań lokalnych aktorów politycznych, poziom zagrożeń dla funkcjonowania lokalnej demokracji płynący ze strony potencjalnie monopolizujących lokalne rynki aktorów politycznych czy stopień mediatyzacji lokalnej polityki. 
 
Praca jest udanym, wieloaspektowym  studium badanego procesu. Na podkreślenie zasługuje przyjęcie przez Autorów perspektywy porównawczej, a mianowicie odniesienie wyników badań wyborów z 2010 roku, do wcześniejszych badań wyborczych z 2006 roku. Silną stroną pracy jest także olbrzymia ilość dobrze opracowanych statystycznie i graficznie danych empirycznych (tabele, wykresy, rysunki). W rezultacie praca stanowi  nie tylko swoiste kompendium empirycznej wiedzy o lokalnej - zwłaszcza wyborczej - scenie politycznej, ale i wielowymiarową politologiczną analizę tytułowego zagadnienia.
 
Dr hab. Leszek Sobkowiak
Uniwersytet Wrocławski
 
INFORMACJA O AUTORACH: tutaj

SPIS TREŚCI: tutaj

WSTĘP: tutaj

PATRONAT MEDIALNY:

 
Powrót do