Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne


33.00 zł

Agata Pietroń-Pyszczek, Katarzyna Piwowar-Sulej
 
  • Wrocław 2013
  • ISBN 978-83-61872-64-1
  • Format B5
  • Objętość 134 strony
  • Oprawa miękka
 
W XX wieku nastąpił poważny postęp technologiczny i cywilizacyjny. Pojawiło się mnóstwo wynalazków ułatwiających człowiekowi życie. Wiele państw położyło nacisk na innowacje. Innowacje są niewątpliwie warunkiem koniecznym do przetrwania i rozwoju współczesnych organizacji. 
 
Tworzenie i wdrażanie innowacji jest uwarunkowane licznymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, spośród których można wyróżnić uwarunkowania wspólne dla wszystkich typów organizacji oraz specyficzne dla branży, charakteru prowadzonej działalności, wielkości organizacji, formy własności czy profilu działania. Jednym z elementów wpływających na innowacyjność przedsiębiorstwa jest jego wewnętrzny potencjał innowacyjny.
 
Od innowacyjności ludzi zależy innowacyjność organizacji. Twórcami nowych pomysłów – także w procesach gospodarczych – są bowiem zawsze ludzie. Potencjał innowacyjności pracowników jest ściśle związany z poziomem ich kreatywności, co nie oznacza, że pozyskanie zasobów ludzkich o wysokich zdolnościach twórczych daje przedsiębiorstwu gwarancję rozwoju i pokonania konkurentów. Aby tak się stało, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i społecznych ukierunkowanych na ukształtowanie środowiska, w którym możliwe będzie gospodarowanie potencjałem innowacyjnym zatrudnionych.
 
Przyjęto zatem, że potencjał ten może być pozyskiwany, kształtowany i wreszcie lepiej lub gorzej wykorzystywany na potrzeby organizacji. Takie myślenie znalazło odzwierciedlenie w konstrukcji niniejszego opracowania, która obejmuje cztery zasadnicze części: 
1. Innowacje – rodzaje i kulturowe uwarunkowania ich tworzenia.
2. Kreatywny pracownik – jego cechy i możliwości pozyskiwania.
3. Kadra kierownicza wobec potrzeby zarządzania kreatywnością.
4. Kształtowanie proinnowacyjnego środowiska pracy.
 
Opis i analiza przypadków zawartych w książce powinny pomóc czytelnikowi uporządkować wiedzę w przekroju następujących pytań:
W czym przejawia się innowacyjność podmiotu gospodarczego i na ile jest ona uzależniona od kontekstu kulturowego?
Jak ograniczać ryzyko błędnych decyzji podczas rekrutacji kreatywnych pracowników?
Jakich zachowań powinien unikać menedżer w procesie kierowania ludźmi o wysokim potencjale innowacyjnym?
Co robić, by uaktywnić i spożytkować rozpoznany w pracownikach potencjał twórczy?
 
Adresaci publikacji
 
Publikacja dedykowana jest w istocie szerokiemu profilowi czytelników. Adresatów zawartych w niej treści można podzielić na trzy niewykluczające się wzajemnie grupy, tj.:
osoby, którym zależy na rozwoju personelu i czują się współodpowiedzialne za tworzenie środowiska stymulującego innowacyjność w miejscu pracy (pracownicy działów HR, menedżerowie liniowi różnych szczebli zarządzania oraz menedżerowie projektów);
osoby profesjonalnie zajmujące się edukacją (wykładowcy akademiccy, trenerzy oraz coachowie);
studenci, słuchacze studiów podyplomowych z zakresu zarządzania;
pasjonaci problematyki innowacyjności samodzielnie dbający o rozwój swojego potencjału.
 
Książka powinna być lekturą obowiązkową dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia, ćwiczenia, warsztaty w zakresie pobudzania innowacyjności.
 
Dr hab. Dagmara Lewicka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
INFORMACJA O AUTORACH: tutaj

SPIS TREŚCI: tutaj

Wstęp: tutaj

PATRNAT MEDIALNY:

  

Powrót do