Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Spis treści


Wstęp
 
Mediatorzy, negocjatorzy i ich praca
 
Agnieszka Dragon – Pozaformalne korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji
Sławomir Czepełło – Metody i techniki pozywskiwania klientów w pracy mediatora
Marek Jabłoński – Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji
Dąbrówka Carriveau – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy mediatora
Aleksandra Sus – Kluczowe cechy grupy jako determinanty efektywności pracy mediatorów
i negocjatorów
Maria J. Zajączkowska – Inteligencja emocjonalna jako determinanta działań mediatora
w sytuacji sporu i dochodzenia do zgody
 
Komunikacja w mediacjach i negocjacjach
Aleksander Binsztok – Wykorzystanie narzędzi aktywnego słuchania w pracy mediatora
Dagna Dzidowska – Przysłuchuj się ciszy w milczeniu, czyli o pewnych aspektach
sztuki komunikacji w pracy mediatora
Renata Markowska, Ryszard Niemira – Mowa ciała w kontaktach interpersonalnych
w mediacjach i negocjacjach
Jarosław Szemet – Problemy komunikacyjne w negocjacjach międzykulturowych
Dariusz Dec – Perswazja argumentacyjna a skuteczność negocjacyjna w procesie
windykacji należności handlowych
 
Konflikt i stres w mediacjach i negocjacjach
Adela Barabasz, Karolina Wasielewska – Stres i mediacje – wybrane zagadnienia
Sylwia Stańczyk – Konflikt w procesie mediacji i negocjacji
Angelika Wodecka-Hyjek – Metoda „4 kroków” D. Dana w rozwiązywaniu konfliktów
organizacyjnych
Agnieszka Podsiadło – Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów
szkolnych
 
Informacja o autorach
 
MEDIACJE. Gdzie się ich UCZYĆ i gdzie z nich KORZYSTAĆ?