Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Spis treści


Wstęp 
 
1. Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe na rynku usług budowlanych
1.1. Charakterystyka branży budowlanej
1.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlano-montażowym
1.3. Wybrane problemy funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych
 
2. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.1. Istota i cele budżetowania
2.2. System budżetowania przedsiębiorstwa
2.3. Ocena funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwach
2.4. Istota i struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa
 
3. Budżet główny przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
3.1. Warunki skutecznego wykorzystania systemu budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym
3.2. Struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
3.3. Budżet przychodów i kosztów przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
3.4. Budżet wpływów i wydatków przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
 
4. Budżetowanie budowy
4.1. Istota zarządzania kosztami budowy
4.2. Identyfikacja i zakres przychodów i kosztów budowy
4.3. Kosztorys budowlany a budżet budowy
4.4. Budżet budowy
4.5. Organizacyjne aspekty budżetowania budowy
4.6. Narzędzia kontroli realizacji kontraktu budowlanego
 
5. Budżetowanie zaplecza budowy 
5.1. Wybrane problemy planowania i kontroli działalności zaplecza budowy
5.2. Rozliczanie kosztów świadczeń przez jednostki zaplecza budowy
5.3. Identyfikacja przychodów i kosztów działalności bazy sprzętowo-transportowej
5.4. Budżet bazy sprzętowo-transportowej
5.5. Monitoring działalności bazy sprzętowo-transportowej
 
6. Budżetowanie kosztów ogólnych przedsiębiorstwa budowlano-montażowego  
6.1. Identyfikacja kosztów ogólnych przedsiębiorstwa
6.2. Budżet kosztów zaopatrzenia i magazynowania 
6.3. Budżet kosztów ogólnych działalności przedsiębiorstwa 
6.4. Kontrola kosztów ogólnych działalności przedsiębiorstwa
 
7. Kontrola działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
7.1. Istota i system kontroli działalności przedsiębiorstwa
7.2. Rachunek wyników przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
7.3. Przekroje ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby kontroli działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
7.4. Raport z działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
 
8. Wdrożenie i funkcjonowanie systemu budżetowania
8.1. Istota wdrożenia budżetowania w przedsiębiorstwie
8.2. Analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby wdro¬żenia i rozbudowy systemu budżetowania 
8.3. Koncepcja systemu budżetowania w przedsiębiorstwie
8.4. Księga budżetowa–przewodnik po systemie budżetowania przedsię-biorstwa 
8.5. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania
8.6. Koszty wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania 
 
Zamiast zakończenia 
 
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel