Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Wstęp- powiedz prawdę


Podczas wakacji 2009 roku we Wrocławiu, w małym mieszka­niu na ul. Grabskiego, codziennie spotykało się kilkanaście osób. Wszystkich łączyła jedna idea – zrobić dobry film o współczesnej rodzinie. Różniło ich tylko to, że część z nich miała doświadczenie w świecie filmowym, a część z nich była amatorami. Po zakończe­niu realizacji zdjęć ta różnica już nie istniała.

Film ,,Powiedz prawdę, przecież cię nie biję” w reżyserii Witol­da Świętnickiego miał premierę w 2010 roku na Politechnice Wro­cławskiej (nieprzypadkowo – w znacznej części zrealizowali go wszak studenci tej uczelni – przyszli inżynierowie). Zadania tego podjął się Witold Świętnicki, absolwent Wydziału Architektury Po­litechniki Wrocławskiej i Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, wraz z Akademickim Klubem Realizatorów Filmowych FOSA, dzia­łającym przy Politechnice Wrocławskiej. Opisywanemu przedsię­wzięciu patronował dobry duch Janusza ,,Jacka” Nawojczyka.

Twórcy filmu opowiadają o swojej przygodzie – udział w reali­zacji filmu podczas studiów jest przecież rzadkością; niewiele osób ma sposobność, by zobaczyć film ,,od drugiej strony”, by spotkać się

Z aktorami, zobaczyć plan filmowy „od środka”, a potem uj­rzeć efekt własnej pracy na ekranie. Dla niektórych z nich była to tylko przygoda, a dla innych był to początek kariery zawodowej. I być może osoby te już nie będą się bać Janu­sza Chabiora...  Teraz, dzięki prezentowanej książce, nasi Czytelnicy mogą przeczytać o tym, jak się pracuje przy produkcji fil­mu, i zobaczyć to w obiektywie Katarzyny Lisiak, a później obejrzeć film załączony do książki (kolejność tych czynności może też być odwrotna…).

Film ,,Powiedz prawdę, przecież cię nie biję” w reżyserii Witolda Świętnickiego jest nie tylko pretekstem do dyskusji o filmie, ale też o kulturze studenckiej i problemach mło­dych ludzi. Z wywiadu z Witoldem Świętnickim możemy się bowiem dowiedzieć, jaka kiedyś była kultura studencka, czym pasjonowali się młodzi ludzie, czy w ogóle mieli zapał i czy dzisiejsza młodzież może odkrywać swoje pasje i je re­alizować. Reżyser opowiada również historię powstania fil­mów ,,KTP”, ,,Golasy”, ,,Moja babcia ma chłopaka” oraz pro­gramów telewizyjnych, takich jak ,,Słownik polsko@polski z Miodkiem”.

Książka, będąc swoistą relacją z tego, jak wówczas kształtował się rynek reklamy i jaka była ówczesna wi­zja telewizji niezależnej w konfrontacji z rzeczywistością, przedstawia historię wrocławskiej kultury studenckiej, kulisy powstawania we Wrocławiu pierwszej prywatnej te­lewizji w Polsce – PTV Echo, której współtwórcą był m.in. Witold Świętnicki.

Według mnie, Wydawcy, ta książka pokazuje, jak sny przekształcają się w rzeczywistość.

Zapraszam do lektury i obejrzenia filmu ,,Powiedz prawdę, przecież cię nie biję”.

Wrocław, 14.03.2014 r.

Roman Kotapski

Wydawca