Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Izabela Emerling


Izabela Emerling - doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, od 2006 roku adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół rachunkowości bankowej i analizy finansowej. Prowadzi wykłady m.in. z rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej, a także rachunkowości bankowej.

Jest autorką licznych książek m.in. Działalność kredytowa banku komercyjnego (wyd. Marina 2008), artykułów oraz publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętej rachunkowości.

Jest współautorką następujących książek:

*Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
( AE Katowice 2001)
* Podstawy rachunkowości bankowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Smejdy,
(AE Katowice 2003)
* Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości bankowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Smejdy,
(AE Katowice 2005)

Jest laureatką trzech Nagród Rektora za prowadzoną działalność naukowo-dydaktyczną m.in. za pracę doktorską pt. Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego.

Prowadzi wykłady i szkolenia dla przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości i analizy finansowej.

Od maja 2007 do czerwca 2008 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A oraz była członkiem Komitetu Audytu Grupy Lotos S.A.
 

Wróć