Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Spis treści


Wstęp

1. OGÓLNIE O MEDIACJACH GOSPODARCZYCH

1.1. Cel mediacji gospodarczych i korzyści z nich płynące (Wojciech Orłowski) 

1.2. Zagrożenia w mediacjach gospodarczych (Anna Cisek) 

1.3. Różnice między mediacjami gospodarczymi a negocjacjami (Anna Cisek)

2. RODZAJE I POLA MEDIACJI GOSPODARCZYCH

2.1. Mediacje interpersonalne w organizacjach gospodarczych (Edyta Kosarewicz) 

2.2. Mediacje w sporach zbiorowych oraz metody rozwiązywania indywidualnych sporów pracowniczych (Paweł Miłoszewski) 

2.3. Mediacje w sferze publicznej (Andrzej Dudzik) 

3. PRAWO A MEDIACJE GOSPODARCZE

3.1. Prawnik w mediacji (Małgorzata Rojowska) 

3.2. Wymagania formalnoprawne stawiane mediatorom w sprawach gospodarczych (Marta Michnowicz) 

3.3. Charakter prawny ugody mediacyjnej w postępowaniu cywilnym (Magdalena Jaworska)

4. PSYCHOLOGIA I KOMUNIKACJA A MEDIACJE GOSPODARCZE

4.1. Komunikacja werbalna w mediacjach (sztuka aktywnego słuchania) (Maciej Kanicki) 

4.2. Proksemika, czyli aranżacja miejsca mediacji (Anna Jednak-Dudzik) 

4.3. Manipulacje w mediacjach gospodarczych (Katarzyna Rudek) 

4.4. Wykorzystanie w mediacjach koncepcji inteligencji emocjonalnej Davida Golemana (Aleksandra Czechowska) 

4.5. Inteligencja moralna w mediacjach (Ewa Staniszewska) 

4.6. Porozumienie bez przemocy – metoda skutecznej komunikacji (Dorota Kubacka-Kołowska) 

5. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH METOD PROMOCJI I PROWADZENIA MEDIACJI 

5.1. E-mediacje (Dominika Frencel) 

5.2. Techniki heurystyczne a prowadzenie mediacji (Anna Jednak-Dudzik) 

5.3. Promocja mediacji a funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych (Katarzyna Zalas-Kamińska) 

5.4. Propozycje sposobów docierania do społeczeństwa z ideą mediacji w świetle wyników badań empirycznych (Aleksander Binsztok) 

6. PRAKTYKA MEDIATORA GOSPODARCZEGO 

6.1. Standardy dobrych praktyk i Kodeks etyczny mediatora gospodarczego (Wojciech Orłowski) 

6.2. Koszty mediacji i koszty sądowe w sprawach gospodarczych (Tadeusz Szewioła) 

Wspomnienie o Tadeuszu Szewiole 

ZAŁĄCZNIKI: Wzory dokumentów w mediacjach gospodarczych (Edyta Kosarewicz) 

Spis rysunków 

Spis tabel 

MEDIACJE. Gdzie się ich UCZYĆ i gdzie z nich KORZYSTAĆ?