Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Spis treści


Od autorów

 

1. Wstęp

1.1. Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw

1.2. Funkcje zarządzania finansami

1.3. Instrumenty zarządzania finansami

 

2. Wartość pieniądza w czasie

2.1. Zagadnienia podstawowe

2.2. Wartość przyszła

2.3. Wartość bieżąca

2.4. Kapitalizacja odsetek częściej niż raz w roku

2.5. Efektywna stopa procentowa – procent składany

2.6. Inflacja a stopa procentowa

2.7. Wartość przyszła płatności okresowych

2.8. Wartość bieżąca płatności okresowych

2.9. Renta wieczysta

2.10. Wartość bieżąca wpływów o stałym wzroście

2.11. Zadania problemowe z wartości pieniądza w czasie

 

3. Analiza przychody – koszty – zysk

3.1. Próg rentowności – założenia wstępne

3.2. Próg rentowności – produkcja jednoasortymentowa

3.3. Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej

3.4. Analiza wrażliwości progu rentowności

3.5. Wielkość sprzedaży przy założonym zysku operacyjnym

3.6. Analiza wrażliwości – wspomaganie operacyjne i dźwignia operacyjna

3.7. Zadania – próg rentowności, wspomaganie operacyjne, stopień dźwigni operacyjnej

 

4. Decyzje dotyczące źródeł finansowania

4.1. Wprowadzenie

4.2. Akcje

4.2.1. Charakterystyka akcji zwykłych

4.2.2. Pozyskanie kapitału akcyjnego z rynku

4.2.3. New Connect – Alternatywny System Obrotu

4.3. Akcje uprzywilejowane

4.4. Obligacje

4.4.1. Klasy ryzyka obligacji

4.4.2. Procedura emisji obligacji

4.5. Rolowanie obligacji

4.6. Kredyt

4.7. Prywatna sprzedaż

4.8. Leasing

4.9. Faktoring

4.10. Prywatne inwestycje kapitałowe

4.11. Finansowanie hybrydowe

4.11.1. Zamienne papiery wartościowe

4.11.2. Finansowanie Mezzanine

 

5. Dochód i ryzyko

5.1. Podstawowe zagadnienia

5.2. Ryzyko i dochód z pojedynczego składnika aktywów

5.3. Ryzyko i dochód z portfela aktywów

5.4. Model wyceny aktywów kapitałowych

5.5. Zadania – dochód i ryzyko

 

6. Wartość papierów wartościowych

6.1. Zagadnienia podstawowe

6.2. Akcje zwykłe

6.3. Akcje uprzywilejowane

6.4. Obligacje

6.5. Rynek – efektywność i wycena

6.6. Zadania – wartość papierów wartościowych

 

7. Koszt kapitału

7.1. Podstawowe zagadnienia

7.2. Koszt kapitału własnego

7.2.1. Metoda wzrostu dywidendy – DGM

7.2.2. Metoda składania

7.2.3. Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM

7.2.4. Obligacja plus premia za ryzyko

7.2.5. Model DCF

7.2.6. Model wyceny arbitrażowej – APT

7.2.7. Model wieloczynnikowy Famy-Frencha

7.2.8. Model Butlera-Pinkertona – BPM

7.3. Koszt kapitału obcego

7.3.1. Ustalenie rynkowych wartości wag

7.3.2. Średni ważony koszt kapitału

7.3.3. Krańcowy koszt kapitału – MCC

7.4. Szacowanie kosztu kapitału dla spółek nienotowanych na giełdzie

7.5. Zadania – koszt kapitału

 

8. Struktura kapitału

8.1. Podstawowe zagadnienia

8.2. Pierwotne teorie struktury kapitału

8.2.1. Teoria zysku netto

8.2.2. Teoria zysku operacyjnego netto

8.2.3. Ujęcie tradycyjne

8.3. Model Modiglianiego-Millera bez opodatkowania

8.4. Model Modiglianiego-Millera z uwzględnieniem opodatkowania

8.5. Model Millera z uwzględnieniem opodatkowania od osób fizycznych

8.6. Główne teorie struktury kapitału

8.6.1. Koszty bankructwa i trudności finansowych

8.6.2. Teoria agencji

8.6.3. Asymetria informacji

8.7. Kompromisowa teoria struktury kapitału

8.8. Teoria hierarchii źródeł finansowania (pecking order hypothesis)

8.9. Inne mniej popularne modele optymalnej struktury finansowania

8.9.1. Teoria sygnalizowania

8.9.2. Teoria właściwego czasu emisji – Market Timing Hypothesis – MTH

8.10. Zadania – struktura kapitału

 

9. Dźwignia finansowa

9.1. Efekt dźwigni finansowej

9.2. Stopień dźwigni finansowej

9.3. Efekt a stopień dźwigni

9.4. Dźwignia połączona

9.5. Zadania – stopień dźwigni finansowej

 

10. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami przedsiębiorstw

10.1. Polityka dywidend

10.2. Fuzje i przejęcia – ogólny obraz

10.3. Koncepcja wykupu menedżerskiego – Management Buy Out – MBO – Spin Out

10.4. Sekurytyzacja

 

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel