Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Outsourcing finansowo-księgowy


Marta Kawa
Outsourcing finansowo-księgowy

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Istota outsourcingu finansowo-księgowego
1.1. Outsourcing jako odpowiedź na współczesne problemy gospodarki
1.2. Przedmiot outsourcingu finansowo-księgowego
Rozdział 2. Motywacje i warunki zastosowania outsourcingu finansowo-księgowego
2.1. Oczekiwania względem outsourcingu finansowo-księgowego
2.1.1. Redukcja kosztów
2.1.2. Unowocześnienie i usprawnienie procesów
2.1.3. Standaryzacja i przejrzystość procesów
2.2. Etapy cyklu życia umowy outsourcingu finansowo-księgowego
2.3. Warunki sprawnego zastosowania outsourcingu finansowo-księgowego
2.3.1. Określenie strategii organizacji i analiza aktualnego stanu
2.3.2. Wybór dostawcy zewnętrznego
2.3.3. Negocjowanie kontraktu
2.3.4. Przeniesienie i wdrożenie funkcji i zdań
2.3.5. Zarządzanie przedsięwzięciem outsourcingowym
Rozdział 3. Ryzyko związane z outsourcingiem finansowo-księgowym
3.1. Ryzyko w fazie wprowadzania outsourcingu finansowo-księgowego
3.2. Ryzyko w fazie dojrzewania outsourcingu finansowo-księgowego
3.3. Ryzyko w fazie dojrzałego outsourcingu finansowo-księgowego
Rozdział 4. Źródła niepowodzeń outsourcingu finansowo-księgowego
4.1. Powiązanie decyzji o wykorzystaniu outsourcingu finansowo-księgowego ze strategią organizacji
4.2. Zrozumienie przekazywanych procesów i sposobów zarządzania nimi
4.3. Zdolność sprawowania kontroli realizowanych procesów z wykorzystaniem miar kontraktowych
4.4. Brak właściwego przekazania wiedzy o realizacji procesów
4.5. Umiejętność dostosowania się pracowników do zmiany warunków realizacji funkcji i zadań pionu finansowo-księgowego
4.6. Zapewnienie właściwych kanałów i sposobów komunikacji
Rozdział 5. Ograniczenie ryzyka outsourcingu finansowo-księgowego
5.1. Precyzja i znajomość w organizacji zapisów kontraktowych
5.2. Dobre praktyki organizacji decydującej się na korzystanie z outsourcingu finansowo-księgowego
5.3. Dobre praktyki centrów outsourcingowych
Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków